Regres 2020 je vezan na pravico do letnega dopusta in pripada vsem zaposlenim delavcem. Morebitno čakanje na delo tako ne bo vplivalo na pravico delavca do regresa.

Izraba letnega dopusta je pravica delavca, ki jo pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja. Ker delavci na čakanju ostajajo v delovnem razmerju, njihova pravica do dopusta ostaja nespremenjena. Če bo torej delavec zaposlen celo koledarsko leto, bo imel pravico do celotnega letnega dopusta. Dejstvo, da je bil delavec določen čas v letu napoten na čakanje na delo, na navedeno pravico ne vpliva.

Koliko dni letnega dopusta pripada delavcu v posameznem koledarskem letu, je odvisno od določb pogodbe o zaposlitvi ter osebnih okoliščin delavca (starost, število otrok, morebitna invalidnost, delovna doba ipd.). Pri odmeri dopusta je delodajalec dolžan upoštevati določbe ZDR-1, morebitne kolektivne pogodbe, ki ga zavezuje ter določbe internih aktov.

Regres v letu 2020 za gospodarstvo

Najnižji znesek regresa določa ZDR-1, ki pravi, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, najmanj v višini minimalne plače. Od 1. 1. 2020 dalje minimalna plača znaša 940,58 za polni delovni čas (Zakon o minimalni plači; Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18).

Minimalni znesek regresa za leto 2020: 940,58 €.

Za leto 2020 velja, da je regres neobdavčen do višine 100 % zadnje znane povprečne plače in ni potrebno obračunati prispevkov in akontacije dohodnine.

Rok za izplačilo regresa je do 1. julija 2020.

Dodaj odgovor