Z namenom ublažitve posledic epidemije virusa COVID-19 je bil sprejet Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), na podlagi katerega lahko kreditojemalci zaprosite za odlog plačila kredita do 12 mesecev.

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev je objavljen v UrL RS, št. 36/2020 iz dne 28.03.. Prenesete ga lahko tukaj.

Fizična oseba

Fizična oseba lahko uveljavlja odlog plačila kredita, če zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije COVID-19, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko in da na dan razglasitve epidemije (12. 3. 2020) ni imela neplačanih zapadlih obveznosti iz naslova kredita.

Za odlog lahko zaprosijo vsi kreditojemalci, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Pravne osebe

Zakon predvideva odlog plačila obveznosti za obdobje največ do 12 mesecev, banka in kreditojemalec pa se lahko dogovorita tudi za odlog, ki bo za kreditojemalca ugodnejši. 

Za posamezne vloge se posvetujte z vašo banko ali preverite na njihovi spletni strani.

Skrajni rok za oddajo vloge je šest mesecev po preklicu epidemije.

Dodaj odgovor