Poslovnim partnerjem, ki želijo informacijo o svojem poslovanju v vsakem trenutku, ponujamo posebno rešitev poslovanja.

AccountingBox je najsodobnejši poslovni sistem za vodenje poslovanja. Je rešitev v oblaku, ki računovodskim servisom in podjetjem zagotavlja učinkovito spremljanje poslovanja in enostavno medsebojno sodelovanje.

Rešitev AccountingBox vključuje tudi inteligentni sistem za avtomatski zajem podatkov in virtualno poslovno asistenco, ki podjetniku pomaga pri delu, tudi če ni računovodski strokovnjak.

Prednosti poslovnega programa AccountingBox


Enostavna uporaba

Prijazen uporabniški vmesnik, za vsak primer pa tudi jasna navodila za uporabo in odzivna tehnična podpora.

Vse funkcionalnosti

Vse funkcionalnosti AccountingBox-a so dostopne v vseh paketih. Brez omejitev.

Avtomatski zajem podatkov

Podatkov iz prejetih računov ni potrebno več ročno vnašati, zagotovljena ažurna dnevna poslovna poročila in finančni kazalniki.

Podpora virtualne asistentke

Odgovarja na vaša vprašanja o prometu, dolžnikih, stroških,… Pripravi plačilne naloge in odgovarja na vaša vprašanja, 24 ur na dan.

Plačilo po uporabi

Cena je odvisna od števila dokumentov, ne funkcij, ki jih želite. Imate manj kot 10 računov na mesec? Brezplačno! Več

Popolnoma varno

Zagotovljeno varno arhiviranje vse vaše dokumentacije in podatkov.

Vedno dostopno 24/7

Do svojih podatkov lahko dostopate kjerkoli in kadarkoli, ne glede na napravo, ki jo uporabljate.

Vse na enem mestu

Ne le najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja, ampak tudi možnost vodenja računovodstva.

Sistem AccoutingBox je primeren kot:

Program za vodenje računovodstva (ERP)

AccoutingBox vključuje vse module, ki jih potrebujete za celovito vodenje računovodstva. Primerno je tako za podjetja, ki svoje računovodstvo vodijo samostojno, kot tudi za računovodske servise.

Program je primeren za vodenje računovodstva ne glede na velikost podjetja

AccoutingBox je prilagojen tako, da je uporaben tako za samostojne podjetnike, kot tudi za majhna ali velika podjetja. Ker je pripravljen modularno, se vse funkcionalnosti lahko prilagodijo – tako ni prezahteven za mala podjetja, istočasno pa omogoča vodenje poslovanja za srednja in velika podjetja.

Sistem za enostavno izdajanje računov

V sistem je vključen modul za enostavno in hitro izdajanje računov. Omogoča pa tudi izdajanje računov s pomočjo mobilne naprave. V sistem je vključena tudi (mobilna) davčna blagajna.

Program za spremljanje poslovanja podjetja

AccountingBox ima vključena dnevna poročila, s pomočjo katerih lahko spremljate poslovanje podjetja. V poročilu so zajeti kazalniki poslovanja, denarni tok,… Dnevna poročila lahko prejmete tudi na vaš e-mail.


Pregled funkcionalnosti

Brez omejitev

Vse funkcionalnosti AccountingBox-a so dostopne v vseh paketih. Brez omejitev. Cena se razlikuje le glede na količino obdelanih dokumentov.

Uporabnikom so na voljo naslednje funkcionalnosti:

 • fakturiranje
 • potni nalogi
 • avtomatski zajem podatkov DocumentBox
 • knjiga pošte
 • dnevna poročila
 • podpora virtualne asistentke Zdenke
 • davčna blagajna
 • itd.


Optični zajem podatkov DocumentBox

Sistem ima vgrajeno inteligentno prepoznavo podatkov. Povezan je s knjigo pošte in tako poleg avtomatskega prepisa podatkov iz prejetih računov zagotavlja tudi arhiv vse poslovne dokumentacije.Elektronski arhiv

Knjiga pošte zagotavlja arhiviranje prejetih in izdanih dokumentov, ki so pregledno zbrani na enem mestu. V njej lahko hranite vso poslovno dokumentacijo:

 • prejete račune
 • izdane račune
 • bančne izpiske
 • pogodbe
 • parkirne listke
 • drugo dokumentacijo

Knjiga pošte omogoča večnivojsko potrjevanje prejetih računov. Vsak potrjevalec je avtomatično obveščen o potrebnih odobritvah, dokumentu pa je v vsakem trenutku določen status potrjevanja, na primer:

 • v obdelavi
 • potrjen
 • zaključen
 • zavrnjen/storniran/neustrezen
 • dodamo status po želji


Pregled nad poslovanjem

Poslovna rešitev AccountingBox podjetniku in njegovemu računovodji zagotavlja dnevno poročanje o prometu, odprtih in zapadlih terjatvah, obveznostih in preko avtomatiziranih finančnih kazalnikov prikazuje trenutno finančno sliko podjetja. Sistem omogoča personaliziran izbor podatkov in informacij, ki bodo vključene v dnevnem poročilu. Poglejte primer dnevnega poročila.Podpora virtualne asistentke e-Zdenke

Virtualna asistentka Zdenka vam pomaga pri spremljanju poslovanja in pri rutinskih nalogah. Odgovarja na vaša vprašanja, izvršuje vaša naročila in vam je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Dostopna je tudi preko aplikacij Skype, Facebook Messenger, WhatsApp in e-pošte ter SMS sporočil.Skupinsko delo

Knjigo pošte in arhiv si podjetnik in računovodja delita. Tako skupaj dostopata do istih dokumentov in podatkov, ni več potrebe po dvojnih evidencah in nepotrebnega preverjanja. Računovodstvo ažurno dostopa do prejetih in izdanih računov, ki jih lahko takoj poknjiži. Podjetniku so na voljo avtomatizirana personalizirana dnevna poročila. Vsa poslovna dokumentacija je varno shranjena v e-arhivu in obema dostopna 24 ur na dan.

Zakaj bi uporabljali najnaprednejšo poslovno-računovodsko rešitev AccountingBox?

želite jasen pregled nad poslovanjem

AccountingBox zagotavlja hiter in slikovit prikaz vašega poslovanja. Videli boste, katere storitve so pri vas najbolj prodajane, kdo so vaši najboljši kupci, trenutne odprte terjatve in zapadle obveznosti,… Oglejte si video prikaz filtriranja podatkov.

potrebujete redna, ažurna in preprosta poročila o poslovanju

Redno poročanje je želja marsikaterega podjetnika. AccountingBox ima vgrajen sistem za poročanje, ki črpa neposredno iz podatkov, vnešenih v sistem. Podatkov ni treba izvažati v druge sisteme, temveč je potrebno le pravočasno vnašanje dokumentov in knjiženje. Podatki na poročilu se tako spreminjajo glede na obdelane informacije, omogoča pa tudi dnevno pošiljanje izbranega poročila neposredno v e-mail. Oglejte si video.

potrebujete hitro posredovanje podatkov v računovodski servis

AccountingBox bo vse vaše izdane in prejete račune hitro in preprosto dostavljal v e-arhiv, do katerega lahko omogočite dostop tudi računovodji. Oba bosta imela sočasen vpogled v celotno dokumentacijo.

verjamete, da skupen elektronski arhiv olajša komunikacijo

Vsa dokumentacija bo zbrana na enem mestu. S tem boste olajšali delo tako računovodstvu, kot tudi samemu sebi ob morebitnem obisku inšpektorjev. V tem videu si lahko ogledate navodila za uporabo e-arhiva.

imate radi urejeno poslovanje

AccountingBox zagotavlja hitro in preprosto izdajanje vseh vrst in oblik računov. Vse račune boste lahko hitro in preprosto izdajali in jih posredovali svojim poslovnim partnerjem. Brez dolgotrajnega tiskanja, pakiranja,… Prikaz postopka izdelave računa si lahko ogledate v tem videu.

cenite dostopnost podatkov tudi na mobilnem telefonu

Vse funkcije lahko upravljate s pomočjo vašega telefona iz katerekoli lokacije na svetu. Zadostuje že povezava na internet. Seveda pa lahko za vaše poslovanje uporabljate tudi tablico ali računalnik in to ne glede na operacijski sistem.

vam je pomembna podpora virtualne poslovne asistence

Odgovarja na vaša vprašanja o stanju terjatev in obveznostih, stroških in poslovnem rezultatu, izvršuje vaša naročila in vam je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Komu je namenjen program za poslovanje AccountingBox?

Program je namenjen vodenju računovodstva in spremljanju poslovanja ne glede na velikost podjetja


Podjetnikom omogoča ažuren pregled in nadzor nad poslovanjem podjetja, hitrejše iskanje podatkov in dokumentov, sledenje dokumentacije, hkrati pa ponuja vse module, ki so potrebni za nemoteno delovanje podjetja (izdaja računov, potni nalogi, davčna blagajna, itd.).

Računovodskim servisom pomaga izboljšati učinkovitost, zmanjšuje možnost napak, povečuje preglednost in izboljšuje komunikacijo s strankami. Omogoča do 90% hitrejšo obdelavo prejetih in izdanih računov ter na ta način zagotavlja konkurenčno prednost v primerjavi z ostalimi računovodskimi servisi.